محصولات بیمکث

هود بیمکث
B 2032U

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,279,000 تومان
1,048,780 تومان18%-

هود بیمکث
B2032U Plus Series

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,319,000 تومان
1,081,580 تومان18%-

هود بیمکث
B 2032 U ملودی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,449,000 تومان
1,188,180 تومان18%-

هود بیمکث
B 2032 U سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,479,000 تومان
1,212,780 تومان18%-

هود بیمکث
B2045U

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,519,000 تومان
1,245,580 تومان18%-

هود بیمکث
B2046U

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,539,000 تومان
1,261,980 تومان18%-

هود بیمکث
B2030U مخفی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

699,000 تومان
573,180 تومان18%-

هود بیمکث
مخفی مدل B 2052 U

محدوده توزیع :
سراسر ایران

849,000 تومان
696,180 تومان18%-

هود بیمکث
B2067U مشکی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

840,000 تومان
688,800 تومان18%-

هود بیمکث
B2055U مشکی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

999,000 تومان
819,180 تومان18%-

هود بیمکث
B2056U شیشه مشکی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,519,000 تومان
1,245,580 تومان18%-

هود بیمکث
B2044U سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,490,000 تومان
1,221,800 تومان18%-

هود بیمکث
B2056U شیشه رفلکس

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,679,000 تومان
1,376,780 تومان18%-

هود بیمکث
B2061U مخفی مشکی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

850,000 تومان
697,000 تومان18%-

هود بیمکث
B2061U مخفی سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

880,000 تومان
721,600 تومان18%-

هود بیمکث
B2060U موتور فلزی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,429,000 تومان
1,171,780 تومان18%-

هود بیمکث
B2057U سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,459,000 تومان
1,196,380 تومان18%-

هود بیمکث
B2057U مشکی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,319,000 تومان
1,081,580 تومان18%-

هود بیمکث
B2049U با درب اتوماتیک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,829,000 تومان
1,499,780 تومان18%-

هود بیمکث
B2050U طرح اَشک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,549,000 تومان
1,270,180 تومان18%-

هود بیمکث
B2048U مورب

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,369,000 تومان
1,122,580 تومان18%-

هود بیمکث
B2047U مورب

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,599,000 تومان
1,311,180 تومان18%-

هود بیمکث
B2053U موج بهار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,519,000 تومان
1,245,580 تومان18%-

هود بیمکث
B2043U طرح لبخند

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,589,000 تومان
1,302,980 تومان18%-

هود بیمکث
B2042U طرح لبخند

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,479,000 تومان
1,212,780 تومان18%-

هود بیمکث
B2044U مشکی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,349,000 تومان
1,106,180 تومان18%-

هود بیمکث
B2040U مورب

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,379,000 تومان
1,130,780 تومان18%-

هود بیمکث
B2038U مورب

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,219,000 تومان
999,580 تومان18%-

هود بیمکث
B2027U سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,389,000 تومان
1,138,980 تومان18%-

هود بیمکث
B2027U مشکی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,239,000 تومان
1,015,980 تومان18%-

هود بیمکث
B2037U مشکی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,239,000 تومان
1,015,980 تومان18%-

هود بیمکث
B2036U مورب مشکی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,429,000 تومان
1,171,780 تومان18%-

هود بیمکث
B2023U با درب اتوماتیک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,719,000 تومان
1,409,580 تومان18%-

هود بیمکث
B2022U با درب اتوماتیک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,719,000 تومان
1,409,580 تومان18%-

هود بیمکث
B2017U مورب مشکی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,399,000 تومان
1,147,180 تومان18%-

هود بیمکث
B2024U مورب مشکی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,519,000 تومان
1,245,580 تومان18%-

هود بیمکث
B2035U مورب مشکی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,479,000 تومان
1,212,780 تومان18%-

هود بیمکث
B2068U مخفی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

899,000 تومان
737,180 تومان18%-

گاز بیمکث
G5- 0069 سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,326,500 تومان
2,047,320 تومان12%-

گاز بیمکث
G5-5080

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,499,000 تومان
1,319,120 تومان12%-

گاز بیمکث
G5- 0067

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,178,000 تومان
1,916,640 تومان12%-

گاز بیمکث
S5- 5088

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,619,000 تومان
1,424,720 تومان12%-

گاز بیمکث
G5-0067 سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,326,500 تومان
2,047,320 تومان12%-

گاز بیمکث
G5-0062 طلایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,202,750 تومان
1,938,420 تومان12%-

گاز بیمکث
G5-0061 مشکی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,479,000 تومان
2,181,520 تومان12%-

گاز بیمکث
G5-0061 سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,579,000 تومان
2,269,520 تومان12%-

گاز بیمکث
G3-5083

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,259,000 تومان
1,107,920 تومان12%-

گاز بیمکث
G5-0064 Lux

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,269,000 تومان
1,996,720 تومان12%-

گاز بیمکث
G5-0065 پلاس-آینه ای

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,289,000 تومان
2,014,320 تومان12%-

گاز بیمکث
G5-0066 طرح رویال-آینه ای

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,289,000 تومان
2,014,320 تومان12%-

گاز بیمکث
G5-0058

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,249,000 تومان
1,979,120 تومان12%-

گاز بیمکث
G5-0048

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,249,000 تومان
1,979,120 تومان12%-

گاز بیمکث
G5- 0024 Vetro Nova

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,249,000 تومان
1,979,120 تومان12%-

گاز بیمکث
S5- 0046 lorenzo

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,419,000 تومان
2,128,720 تومان12%-

گاز بیمکث
S5-0045 Lorenzo Bela

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,419,000 تومان
2,128,720 تومان12%-

گاز بیمکث
MG 0057

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,227,500 تومان
1,960,200 تومان12%-

گاز بیمکث
MG 0052

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,485,000 تومان
1,306,800 تومان12%-

گاز بیمکث
G3- 004

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,659,000 تومان
1,459,920 تومان12%-

گاز بیمکث
G3- 003

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,649,000 تومان
1,451,120 تومان12%-

گاز بیمکث
G4- 0014

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,769,000 تومان
1,556,720 تومان12%-

گاز بیمکث
S5- 0038 Flora M

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,419,000 تومان
2,128,720 تومان12%-

گاز بیمکث
S5- 0049 Flora S

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,419,000 تومان
2,128,720 تومان12%-

گاز بیمکث
MG 0010

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,419,000 تومان
2,128,720 تومان12%-

گاز بیمکث
MG 009

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,419,000 تومان
2,128,720 تومان12%-

سینک بیمکث
دست ساز BS724

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,549,000 تومان
1,270,180 تومان18%-

سینک بیمکث
BS522 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

659,000 تومان
540,380 تومان18%-

سینک بیمکث
BS520 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

609,000 تومان
499,380 تومان18%-

سینک بیمکث
BS740 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,739,000 تومان
1,425,980 تومان18%-

سینک بیمکث
BS523 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

659,000 تومان
540,380 تومان18%-

سینک بیمکث
BS521 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

669,000 تومان
548,580 تومان18%-

سینک بیمکث
BS723 دست ساز

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,779,000 تومان
2,278,780 تومان18%-

سینک بیمکث
BS722 دست ساز

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,889,000 تومان
1,548,980 تومان18%-

سینک بیمکث
BS721 دست ساز

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,719,000 تومان
1,409,580 تومان18%-

سینک بیمکث
BS720 دست ساز

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,219,000 تومان
999,580 تومان18%-

سینک بیمکث
BS921 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,149,000 تومان
942,180 تومان18%-

سینک بیمکث
BS917 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,499,000 تومان
1,229,180 تومان18%-

سینک بیمکث
BS516 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

649,000 تومان
532,180 تومان18%-

سینک بیمکث
BS514 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

669,000 تومان
548,580 تومان18%-

سینک بیمکث
BS515 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

679,000 تومان
556,780 تومان18%-

سینک بیمکث
BS517 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

639,000 تومان
523,980 تومان18%-

سینک بیمکث
BS511 توکار

محدوده توزیع :
استان کردستان

659,000 تومان
540,380 تومان18%-

سینک بیمکث
BS512 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

659,000 تومان
540,380 تومان18%-

سینک بیمکث
BS920 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,339,000 تومان
1,097,980 تومان18%-

سینک بیمکث
BS919 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,369,000 تومان
1,122,580 تومان18%-

سینک بیمکث
BS 915 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,499,000 تومان
1,229,180 تومان18%-

سینک بیمکث
BS914 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,459,000 تومان
1,196,380 تومان18%-

سینک بیمکث
BS913 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,419,000 تومان
1,163,580 تومان18%-

سینک بیمکث
BS912 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,409,000 تومان
1,155,380 تومان18%-

سینک بیمکث
BS911 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,089,000 تومان
892,980 تومان18%-

سینک بیمکث
BS910 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,129,000 تومان
925,780 تومان18%-

سینک بیمکث
BS510 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

659,000 تومان
540,380 تومان18%-

سینک بیمکث
BS513 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

669,000 تومان
548,580 تومان18%-

سینک بیمکث
BS812 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,359,000 تومان
1,934,380 تومان18%-