محصولات تنسر

شیرآلات تنسر
مادرید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,770,000 تومان
1,504,500 تومان15%-

شیرآلات تنسر
نایس کروم

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,940,000 تومان
1,649,000 تومان15%-

شیرآلات تنسر
نایس سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,140,000 تومان
1,819,000 تومان15%-

شیرآلات تنسر
سانیل

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,005,000 تومان
1,704,250 تومان15%-

شیرآلات تنسر
سانیل سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,220,000 تومان
1,887,000 تومان15%-

شیرآلات تنسر
سانیل گلد

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,600,000 تومان
2,210,000 تومان15%-

شیرآلات تنسر
لوتوس کروم

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,620,000 تومان
2,227,000 تومان15%-

شیرآلات تنسر
لوتوس سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,845,000 تومان
2,418,250 تومان15%-

شیرآلات تنسر
رومنس کروم

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,980,000 تومان
2,533,000 تومان15%-

شیرآلات تنسر
کاین

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,040,000 تومان
884,000 تومان15%-

شیرآلات تنسر
کاپریس

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,850,000 تومان
1,572,500 تومان15%-

شیرآلات تنسر
لیون

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,615,000 تومان
1,372,750 تومان15%-

شیرآلات تنسر
فنسی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,910,000 تومان
2,473,500 تومان15%-

شیرآلات تنسر
نورا

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,905,000 تومان
1,619,250 تومان15%-

شیرآلات تنسر
دو کاره آرمانی استیل

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,140,000 تومان
969,000 تومان15%-

شیرآلات تنسر
دو کاره آرمانی گلد

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,300,000 تومان
1,105,000 تومان15%-

شیرآلات تنسر
شاوری زیماک کروم

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,000,000 تومان
850,000 تومان15%-

شیرآلات تنسر
شاوری زیماک سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,100,000 تومان
935,000 تومان15%-

شیرآلات تنسر
پانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,230,000 تومان
1,895,500 تومان15%-

شیرآلات تنسر
پانی سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,430,000 تومان
2,065,500 تومان15%-

شیرآلات تنسر
پانی گلد

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,860,000 تومان
2,431,000 تومان15%-

شیرآلات تنسر
پانی زیتونی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,860,000 تومان
2,431,000 تومان15%-

شیرآلات تنسر
آکوا کروم

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,400,000 تومان
3,740,000 تومان15%-

شیرآلات تنسر
آکوا سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,680,000 تومان
3,978,000 تومان15%-

شیرآلات تنسر
آکوا استیل

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,850,000 تومان
4,122,500 تومان15%-

شیرآلات تنسر
آکوا سفید-کروم

محدوده توزیع :
سراسر ایران

5,250,000 تومان
4,462,500 تومان15%-

شیرآلات تنسر
آکوا گلد

محدوده توزیع :
سراسر ایران

5,240,000 تومان
4,454,000 تومان15%-

شیرآلات تنسر
فریس سفید-گلد

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,830,000 تومان
3,255,500 تومان15%-

شیرآلات تنسر
فینو سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,565,000 تومان
3,030,250 تومان15%-

شیرآلات تنسر
فینو سفید و گلد

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,965,000 تومان
3,370,250 تومان15%-

شیرآلات تنسر
فینو سفید-کروم

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,280,000 تومان
3,638,000 تومان15%-

شیرآلات تنسر
آرمانی کروم

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,690,000 تومان
2,286,500 تومان15%-

شیرآلات تنسر
آرمانی سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,960,000 تومان
2,516,000 تومان15%-

شیرآلات تنسر
آرمانی استیل

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,090,000 تومان
2,626,500 تومان15%-

شیرآلات تنسر
آرمانی گلد

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,405,000 تومان
2,894,250 تومان15%-

شیرآلات تنسر
یوفا کروم

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,805,000 تومان
1,534,250 تومان15%-

شیرآلات تنسر
یوفا گلد

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,350,000 تومان
1,997,500 تومان15%-

شیرآلات تنسر
پورتو استیل

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,950,000 تومان
1,657,500 تومان15%-

شیرآلات تنسر
پورتو گلد

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,130,000 تومان
1,810,500 تومان15%-

شیرآلات تنسر
پورتو رز-گلد

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,130,000 تومان
1,810,500 تومان15%-

شیرآلات تنسر
نورا سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,105,000 تومان
1,789,250 تومان15%-

شیرآلات تنسر
موناکو

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,480,000 تومان
1,258,000 تومان15%-

وان تنسر
T002

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,749,000 تومان
1,539,120 تومان12%-

وان تنسر
T105

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,686,000 تومان
3,243,680 تومان12%-

وان تنسر
T201

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,864,000 تومان
3,400,320 تومان12%-

وان تنسر
T206 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,767,000 تومان
2,434,960 تومان12%-

جکوزی تنسر
T001 تیپ 1

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,030,000 تومان
5,427,000 تومان10%-

جکوزی تنسر
T201 تیپ 1

محدوده توزیع :
سراسر ایران

9,062,000 تومان
8,155,800 تومان10%-

جکوزی تنسر
T301 تیپ 1

محدوده توزیع :
سراسر ایران

9,991,000 تومان
8,991,900 تومان10%-

جکوزی تنسر
T002 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

5,870,000 تومان
5,283,000 تومان10%-

جکوزی تنسر
T101 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

8,878,000 تومان
7,990,200 تومان10%-

جکوزی تنسر
T102 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

8,826,000 تومان
7,943,400 تومان10%-

جکوزی تنسر
T103 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,671,000 تومان
6,903,900 تومان10%-

جکوزی تنسر
T104 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,776,000 تومان
6,998,400 تومان10%-

جکوزی تنسر
T 105تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

9,162,000 تومان
8,245,800 تومان10%-

جکوزی تنسر
T106 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,891,000 تومان
7,101,900 تومان10%-

جکوزی تنسر
T107تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

8,295,000 تومان
7,465,500 تومان10%-

جکوزی تنسر
T108 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,892,000 تومان
7,102,800 تومان10%-

جکوزی تنسر
T109 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

8,695,000 تومان
7,825,500 تومان10%-

جکوزی تنسر
T110 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,576,000 تومان
6,818,400 تومان10%-

جکوزی تنسر
T111 نیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,765,000 تومان
6,988,500 تومان10%-

جکوزی تنسر
T112 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,823,000 تومان
7,040,700 تومان10%-

جکوزی تنسر
T113 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,582,000 تومان
6,823,800 تومان10%-

جکوزی تنسر
T114 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,776,000 تومان
6,998,400 تومان10%-

جکوزی تنسر
T115 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,823,000 تومان
7,040,700 تومان10%-

جکوزی تنسر
T116 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,576,000 تومان
6,818,400 تومان10%-

جکوزی تنسر
T117 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

8,238,000 تومان
7,414,200 تومان10%-

جکوزی تنسر
T308 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

10,313,000 تومان
9,281,700 تومان10%-

جکوزی تنسر
T202 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

8,696,000 تومان
7,826,400 تومان10%-

جکوزی تنسر
T203 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

8,710,000 تومان
7,839,000 تومان10%-

جکوزی تنسر
T204 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

8,605,000 تومان
7,744,500 تومان10%-

جکوزی تنسر
T205 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,823,000 تومان
7,040,700 تومان10%-

جکوزی تنسر
T207 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,728,000 تومان
6,955,200 تومان10%-

جکوزی تنسر
T302 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

8,584,000 تومان
7,725,600 تومان10%-

جکوزی تنسر
T303 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

12,685,000 تومان
11,416,500 تومان10%-

جکوزی تنسر
T304 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

9,999,000 تومان
8,999,100 تومان10%-

جکوزی تنسر
T305

محدوده توزیع :
سراسر ایران

8,658,000 تومان
7,792,200 تومان10%-

جکوزی تنسر
T306 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

8,905,000 تومان
8,014,500 تومان10%-

جکوزی تنسر
T307 تیپ یک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

10,313,000 تومان
9,281,700 تومان10%-

توالت فرنگی تنسر
VS 11201

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,235,000 تومان
2,056,200 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
VS 11202

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,365,000 تومان
2,175,800 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
vs11203

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,020,000 تومان
1,858,400 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
vs 11301

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,490,000 تومان
1,370,800 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
vs 11302

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,380,000 تومان
2,189,600 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
vs 11303

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,065,000 تومان
1,899,800 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
vs 11304

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,750,000 تومان
2,530,000 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
vs 11305

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,515,000 تومان
1,393,800 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
vs 11306

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,780,000 تومان
1,637,600 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
vs 11307

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,920,000 تومان
2,686,400 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
vs 11308

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,730,000 تومان
1,591,600 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
vs 11309

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,790,000 تومان
1,646,800 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
vs13201 wall hung

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,910,000 تومان
1,757,200 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
VS 13202 wall hung

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,050,000 تومان
1,886,000 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
VS 13203 wall hung

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,430,000 تومان
1,315,600 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
VS 13204 wall hung

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,675,000 تومان
1,541,000 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
VS 13205 wall hung

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,215,000 تومان
2,037,800 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
VS 13206 wall hung

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,180,000 تومان
2,005,600 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
VS 13207 wall hung

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,020,000 تومان
1,858,400 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
VS 13208 wall hung

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,050,000 تومان
1,886,000 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
VS 13209 wall hung

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,325,000 تومان
2,139,000 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
VS 13210 wall hung white

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,240,000 تومان
2,060,800 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
VS 13211 wall hung white

محدوده توزیع :
استان کردستان

2,090,000 تومان
1,922,800 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
VS 13212 wall hung white

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,135,000 تومان
2,884,200 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
VS 12201

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,490,000 تومان
1,370,800 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
VS 12203

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,900,000 تومان
1,748,000 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
VS 12205

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,115,000 تومان
1,945,800 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
VS 12206

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,840,000 تومان
1,692,800 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
VS 12207

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,715,000 تومان
2,497,800 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
VS 12208

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,510,000 تومان
2,309,200 تومان8%-

توالت فرنگی تنسر
VS 12209

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,750,000 تومان
2,530,000 تومان8%-