محصولات گلستان

برنج گلستان
برنج ایرانی 4.5

محدوده توزیع :
شهر سنندج

76,050 تومان
70,727 تومان7%-

برنج گلستان
برنج ایرانی 10 کیلوگرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

169,000 تومان
157,170 تومان7%-

برنج گلستان
برنج ایرانی 10 کیلوگرمی شکسته

محدوده توزیع :
شهر سنندج

119,000 تومان
104,720 تومان12%-

برنج گلستان
برنج 1 کیلویی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

16,950 تومان
15,764 تومان7%-

برنج گلستان
2.26 کیلو گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

38,300 تومان
35,619 تومان7%-

چای گلستان
تی بک قرمز 25 عددی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,500 تومان
4,840 تومان12%-

چای گلستان
تی بک قرمز 50 عددی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

9,900 تومان
8,712 تومان12%-

چای گلستان
تی بک قرمز 100 عددی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

18,500 تومان
16,280 تومان12%-

چای گلستان
تی بک عطری 25 عددی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,500 تومان
4,840 تومان12%-

چای گلستان
تی بک عطری 50 عددی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

9,900 تومان
8,712 تومان12%-

چای گلستان
تی بک عطری 100عددی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

18,500 تومان
16,280 تومان12%-

چای گلستان
هندوستان ممتاز 100 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,500 تومان
4,950 تومان10%-

چای گلستان
هندوستان ممتاز 500 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

25,900 تومان
23,310 تومان10%-

چای گلستان
سیلان طلایی 100گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,500 تومان
4,950 تومان10%-

چای گلستان
سیلان طلایی 500گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

25,900 تومان
23,310 تومان10%-

چای گلستان
چای صبحانه 100 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,300 تومان
4,770 تومان10%-

چای گلستان
500 گرمی صبحانه

محدوده توزیع :
شهر سنندج

24,900 تومان
22,410 تومان10%-

زعفران گلستان
نیم گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,000 تومان
5,700 تومان5%-

زعفران گلستان
یک گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

11,500 تومان
10,925 تومان5%-

حبوبات گلستان
عدس 450 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,050 تومان
5,143 تومان15%-

حبوبات گلستان
عدس 900 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

11,900 تومان
10,115 تومان15%-

حبوبات گلستان
نخود 450 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

7,050 تومان
5,993 تومان15%-

حبوبات گلستان
نخود 900 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

13,900 تومان
11,815 تومان15%-

حبوبات گلستان
لوبیا سفید 450 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,550 تومان
5,568 تومان15%-

حبوبات گلستان
لوبیاسفید 900 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

12,900 تومان
10,965 تومان15%-

حبوبات گلستان
لوبیا قرمز 450 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,550 تومان
5,568 تومان15%-

حبوبات گلستان
لوبیا قرمز 900 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

12,900 تومان
10,965 تومان15%-

حبوبات گلستان
لوبیا چیتی 450 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

8,350 تومان
7,098 تومان15%-

حبوبات گلستان
لوبیا چیتی 900 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

16,500 تومان
14,025 تومان15%-

حبوبات گلستان
لپه 450 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

7,550 تومان
6,418 تومان15%-

حبوبات گلستان
لپه 900گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

14,900 تومان
12,665 تومان15%-