محصولات پردیس

برنج پردیس
برنج طارم ایرانی 5 کیلو گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

64,500 تومان
61,275 تومان5%-

برنج پردیس
10 کیلو کرمی طارم

محدوده توزیع :
شهر سنندج

135,000 تومان
121,500 تومان10%-

روغن پردیس
مایع 810 گرمی سرخ کردنی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,400 تومان
4,312 تومان2%-

روغن پردیس
مایع مخلوط 2.7 کیلویی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

15,000 تومان
14,700 تومان2%-

روغن پردیس
مایع مخلوط 810 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,400 تومان
4,312 تومان2%-

کنسرو پردیس
تن ماهی 180 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,500 تومان
5,850 تومان10%-

کنسرو پردیس
تن ماهی 150 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,800 تومان
5,220 تومان10%-

کنسرو پردیس
پکیج تن ماهی 4 عددی 180 گرمی

محدوده توزیع :
استان کردستان

26,000 تومان
23,400 تومان10%-

کنسرو پردیس
پکیج تن ماهی 4 عددی 150 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

23,200 تومان
20,880 تومان10%-

رب و سس پردیس
رب 800 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,500 تومان
4,840 تومان12%-