محصولات اصالت

ترشیجات اصالت
فلفل سوزنی 620 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,000 تومان
5,400 تومان10%-

ترشیجات اصالت
مخلوط زیتون با فلفل دلمه 680 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

13,000 تومان
11,700 تومان10%-

ترشیجات اصالت
ترشی سیر قرمز گل 680 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

12,700 تومان
11,430 تومان10%-

ترشیجات اصالت
ترشی موسیر زرد680 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

12,500 تومان
11,250 تومان10%-

ترشیجات اصالت
ترشی لیته ساده 680 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,500 تومان
4,050 تومان10%-

ترشیجات اصالت
ترشی لیته بندری قرمز680 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,500 تومان
4,050 تومان10%-

ترشیجات اصالت
ترشی لیته بندری کاراملی 680 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,500 تومان
4,050 تومان10%-

ترشیجات اصالت
ترشی مخلوط 680 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,500 تومان
4,050 تومان10%-

ترشیجات اصالت
ترشی هغت بیجار مخلوط با رب 680 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,500 تومان
4,050 تومان10%-

ترشیجات اصالت
سیر صدفی 680 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

16,800 تومان
15,120 تومان10%-

ترشیجات اصالت
خیار شور ممتاز دست چین 680 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,900 تومان
6,210 تومان10%-

ترشیجات اصالت
خیار شور ویژه 700 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

7,900 تومان
7,110 تومان10%-

ترشیجات اصالت
خیار شور قلمی2- 700 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,200 تومان
4,680 تومان10%-

ترشیجات اصالت
زیتون معمول گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

9,900 تومان
8,910 تومان10%-

ترشیجات اصالت
زیتون پرورده 680 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

16,000 تومان
14,400 تومان10%-

ترشیجات اصالت
زیتون سوپر رویال 680 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

19,800 تومان
17,820 تومان10%-

ترشیجات اصالت
زیتون ممتاز 700 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

11,900 تومان
10,710 تومان10%-

ترشیجات اصالت
آبلیموی 900 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

7,900 تومان
6,715 تومان15%-

ترشیجات اصالت
آبغوره 430 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,200 تومان
4,576 تومان12%-

رب و سس اصالت
شیشه 680 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,400 تومان
4,860 تومان10%-

رب و سس اصالت
سس فلفل شیشه 80 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

1,400 تومان
980 تومان30%-

رب و سس اصالت
سس فلفل شیشه 200 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

1,900 تومان
1,425 تومان25%-

رب و سس اصالت
سس فلفل 420 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,500 تومان
2,800 تومان20%-

کنسرو اصالت
بادمجان کلیددار

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,950 تومان
3,437 تومان13%-

کنسرو اصالت
ذرت کلیددار 380 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,950 تومان
4,356 تومان12%-

کنسرو اصالت
کنسرو لوبیا کلید دار380 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,650 تومان
3,285 تومان10%-

کنسرو اصالت
لوبیا چیتی با قارچ کلیددار

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,650 تومان
4,185 تومان10%-

کنسرو اصالت
نخود فرنگی کلیددار

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,000 تومان
3,600 تومان10%-

کنسرو اصالت
کنسرو سبزیجات 420 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,100 تومان
3,690 تومان10%-

عرقیات اصالت
عرق نعنا 410 سی سی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,000 تومان
4,400 تومان12%-

عرقیات اصالت
عرق بید مشک 400 سی سی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,000 تومان
5,280 تومان12%-

عرقیات اصالت
گلاب 410 سی سی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,000 تومان
5,280 تومان12%-

شربت و مربا اصالت
شربت سکنجبین550 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,500 تومان
4,840 تومان12%-

شربت و مربا اصالت
مربا آلبالو شیشه 310 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,350 تومان
4,655 تومان13%-

شربت و مربا اصالت
مربا هویج 310 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,600 تومان
3,168 تومان12%-

شربت و مربا اصالت
مربا بالنگ 310 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,100 تومان
3,608 تومان12%-

شربت و مربا اصالت
مربا توت فرنگی 310 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,000 تومان
4,400 تومان12%-

شربت و مربا اصالت
مربا به 310 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,700 تومان
4,136 تومان12%-

شربت و مربا اصالت
مربای انجیر 310 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,000 تومان
5,280 تومان12%-

شربت و مربا اصالت
مربای گل 310 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,000 تومان
4,400 تومان12%-

شربت و مربا اصالت
مربا آلبالو 820 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

11,800 تومان
10,384 تومان12%-

شربت و مربا اصالت
مربا هویج 820 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

7,200 تومان
6,336 تومان12%-

شربت و مربا اصالت
مربا بالنگ 820 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

9,900 تومان
8,712 تومان12%-

شربت و مربا اصالت
مربا توت فرنگی 820 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

11,500 تومان
10,120 تومان12%-

شربت و مربا اصالت
مربا به 820 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

10,700 تومان
9,416 تومان12%-