محصولات لطیفه

استحمام لطیفه
نرم کننده مو 500 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,800 تومان
3,420 تومان10%-

استحمام لطیفه
نرم کننده طلایی مو 500 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,900 تومان
5,865 تومان15%-

استحمام لطیفه
نرم کننده مو 800 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,900 تومان
5,310 تومان10%-

استحمام لطیفه
نرم کننده طلایی مو 800 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

8,400 تومان
7,140 تومان15%-

استحمام لطیفه
نرم کننده مو 1000 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,900 تومان
5,865 تومان15%-

استحمام لطیفه
نرم کننده طلایی مو 250 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,900 تومان
3,432 تومان12%-

استحمام لطیفه
نرم کننده طلایی مو 200گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,500 تومان
4,840 تومان12%-

استحمام لطیفه
شامپو سیب طرح جدید

محدوده توزیع :
شهر سنندج

1,950 تومان
1,658 تومان15%-

استحمام لطیفه
شامپو سیر 500 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,500 تومان
4,950 تومان10%-

استحمام لطیفه
شامپو سدر 500 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,040 تومان
4,536 تومان10%-

استحمام لطیفه
شامپو بچه

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,300 تومان
2,070 تومان10%-

استحمام لطیفه
شامپو خانواده ارکید 750 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,950 تومان
5,236 تومان12%-

استحمام لطیفه
شامپو خانواده تخم مرغ 750 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,950 تومان
5,236 تومان12%-

مایع دستشویی لطیفه
مایع دستشویی 400 گرمی حس دریا

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,500 تومان
4,050 تومان10%-

مایع دستشویی لطیفه
مایع دستشویی ویولت 400 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,500 تومان
4,050 تومان10%-

مایع دستشویی لطیفه
مایع دستشویی افتابگردان 400 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,500 تومان
4,050 تومان10%-

مایع دستشویی لطیفه
مایع دستشویی رز صورتی 400 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,500 تومان
4,050 تومان10%-

مایع دستشویی لطیفه
مایع دستشویی 4 لیتری پرتغال

محدوده توزیع :
شهر سنندج

14,900 تومان
13,410 تومان10%-

مایع دستشویی لطیفه
مایع دستشویی رز قرمز 400 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,500 تومان
4,050 تومان10%-

مایع دستشویی لطیفه
مایع دستشویی 4 لیتری موز

محدوده توزیع :
شهر سنندج

14,900 تومان
13,410 تومان10%-

مایع دستشویی لطیفه
مایع دستشویی 4 لیتری توت فرنگی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

14,900 تومان
13,410 تومان10%-

مایع دستشویی لطیفه
مایع دستشویی 4 لیتری هلو

محدوده توزیع :
شهر سنندج

14,900 تومان
13,410 تومان10%-

مایع دستشویی لطیفه
مایع دستشویی 4 لیتری نارگیل

محدوده توزیع :
شهر سنندج

14,900 تومان
13,410 تومان10%-

مایع دستشویی لطیفه
مایع دستشویی 4 لیتری سیب

محدوده توزیع :
شهر سنندج

14,900 تومان
13,410 تومان10%-

مایع ظرفشویی لطیفه
مایع ظرفشویی 1 لیتری با 4 رایحه

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,500 تومان
3,960 تومان12%-

مایع ظرفشویی لطیفه
مایع ظرفشویی 4 لیتری با 3 رایحه

محدوده توزیع :
شهر سنندج

12,730 تومان
11,202 تومان12%-