محصولات هایلی

روغن هایلی
نیمه جامد 4/5 کیلو گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

26,450 تومان
25,128 تومان5%-

روغن هایلی
مخلوط 810 گرمی هایلی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,890 تومان
4,303 تومان12%-

روغن هایلی
مایع مخلوط 675 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,850 تومان
3,581 تومان7%-

روغن هایلی
مایع مخلوط 1/5 کیلو گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

7,800 تومان
6,864 تومان12%-

روغن هایلی
مایع مخلوط 2 لیتری

محدوده توزیع :
شهر سنندج

11,000 تومان
10,450 تومان5%-

روغن هایلی
مایع مخلوط 3 لیتری

محدوده توزیع :
شهر سنندج

16,500 تومان
14,520 تومان12%-

روغن هایلی
مایع 810 سرخ کردنی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,890 تومان
4,303 تومان12%-

روغن هایلی
مایع 675 گرمی سرخ کردنی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,850 تومان
3,658 تومان5%-

روغن هایلی
مایع سرخ کردنی 1/5 لیتری

محدوده توزیع :
شهر سنندج

7,600 تومان
6,840 تومان10%-

روغن هایلی
مایع سرخ کردنی 2 لیتری

محدوده توزیع :
شهر سنندج

11,000 تومان
10,450 تومان5%-

روغن هایلی
مایع سرخ کردنی 2/5 لیتری

محدوده توزیع :
شهر سنندج

13,400 تومان
12,328 تومان8%-

روغن هایلی
مایع سرخ کردنی 3 لیتری

محدوده توزیع :
شهر سنندج

16,400 تومان
14,760 تومان10%-

روغن هایلی
نیمه جامد 5 کیلو گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

26,500 تومان
25,705 تومان3%-

روغن هایلی
روغن آفتابگردان 810 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,300 تومان
4,770 تومان10%-

کنسرو هایلی
تن ماهی 180 گرمی ساده کلید دار

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,550 تومان
4,913 تومان25%-

کنسرو هایلی
تن ماهی 180 گرمی با طعم زیتون

محدوده توزیع :
شهر سنندج

7,850 تومان
5,888 تومان25%-

کنسرو هایلی
تن ماهی 180 گرمی با طعم فلفل

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,750 تومان
5,063 تومان25%-

کنسرو هایلی
تن ماهی 180 گرمی با طعم شوید

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,750 تومان
5,063 تومان25%-

کنسرو هایلی
تن ماهی 180 گرمی پادینا

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,250 تومان
3,675 تومان30%-