محصولات بس

استحمام بس
شامپو 280 گرمی موهای معمولی رایحه هلو

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,590 تومان
3,902 تومان15%-

استحمام بس
شامپو 280 گرمی موهای چرر رایحه سیب

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,360 تومان
3,706 تومان15%-

استحمام بس
شامپو 280 گرمی موهای خشک رایحه نارگیل

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,590 تومان
3,902 تومان15%-

استحمام بس
شامپو 280 گرمی ویتامینه و پروتیینه

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,420 تومان
5,457 تومان15%-

استحمام بس
شامپو 280 گرمی ضد شوره ستریماید

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,100 تومان
4,335 تومان15%-

استحمام بس
شامپو 280 گرمی گزنه

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,040 تومان
4,284 تومان15%-

استحمام بس
شامپو 280 گرمی ویتامین دانه معمولی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

7,320 تومان
6,222 تومان15%-

استحمام بس
شامپو 280 گرمی ویتامین دانه خشک

محدوده توزیع :
شهر سنندج

7,600 تومان
6,460 تومان15%-

استحمام بس
شامپو 280 گرمی ویتامین دانه چرب

محدوده توزیع :
استان کردستان

تومان
0 تومان0%-

استحمام بس
شامپو 300 گرمی ویتا کپ بس2

محدوده توزیع :
شهر سنندج

8,820 تومان
7,497 تومان15%-

استحمام بس
شامپو 280 گرمی ضد شوره اکتوپیروکس

محدوده توزیع :
شهر سنندج

7,190 تومان
6,112 تومان15%-

مایع ظرفشویی بس
مایع ظرفشویی 1لیتری اسلیو سیب

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,180 تومان
3,553 تومان15%-

مایع ظرفشویی بس
مایع ظرفشویی 1لیتری اسلیو پرتغال

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,180 تومان
1,853 تومان15%-

مایع ظرفشویی بس
مایع ظرفشویی 1لیتری اسلیو توت فرنگی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,180 تومان
3,553 تومان15%-

مایع ظرفشویی بس
مایع ظرفشویی 1لیتری اسلیو لیمو

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,180 تومان
3,553 تومان15%-

پاک کننده/جرم گیر و سفید کننده بس
شامپو فرش 500 گرمی طلایی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,090 تومان
2,627 تومان15%-

پاک کننده/جرم گیر و سفید کننده بس
شامپو فرش 1000 گرمی بس

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,960 تومان
5,066 تومان15%-

پاک کننده/جرم گیر و سفید کننده بس
مایع شیشه شوی 500 گرمی ابی بس

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,250 تومان
3,613 تومان15%-

پاک کننده/جرم گیر و سفید کننده بس
مایع شیشه شوی 500 گرمی سبز بس

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,900 تومان
3,315 تومان15%-

پاک کننده/جرم گیر و سفید کننده بس
مایع پاک کننده چند منظوره 500 گرمی بس

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,190 تومان
3,562 تومان15%-

مایع لباسشویی بس
مایع لباسشویی 1500 گرمی مشکین شوی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

8,700 تومان
7,395 تومان15%-

مایع لباسشویی بس
مایع لباسشویی 1500 گرمی جنرال

محدوده توزیع :
شهر سنندج

8,700 تومان
7,395 تومان15%-

مایع لباسشویی بس
مایع لباسشویی 1500 گرمی رنگین شوی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

8,700 تومان
7,395 تومان15%-

مایع دستشویی بس
مایع دستشویی 1 کیلویی با رایحه سیب

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,450 تومان
4,633 تومان15%-

مایع دستشویی بس
مایع دستشویی 1 کیلویی با رایحه پرتغال

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,450 تومان
4,633 تومان15%-

مایع دستشویی بس
مایع دستشویی 1 کیلویی با رایحه موز

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,450 تومان
4,633 تومان15%-

مایع دستشویی بس
مایع دستشویی 1 کیلویی با رایحه گل (هربال)

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,450 تومان
4,633 تومان15%-

مایع دستشویی بس
مایع دستشویی 1 کیلویی با رایحه بادام

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,450 تومان
4,905 تومان10%-

مایع دستشویی بس
مایع دستشویی 1 کیلویی با رایحه انار

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,450 تومان
4,905 تومان10%-

مایع دستشویی بس
مایع دستشویی 1 کیلویی با رایحه آووکادو

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,450 تومان
4,905 تومان10%-

مایع دستشویی بس
مایع دستشویی 3/5 کیلویی با رایحه سیب

محدوده توزیع :
شهر سنندج

18,330 تومان
15,581 تومان15%-

مایع دستشویی بس
مایع دستشویی 3/5 کیلویی با رایحه پرتغال

محدوده توزیع :
شهر سنندج

18,330 تومان
15,581 تومان15%-

مایع دستشویی بس
مایع دستشویی 3/5 کیلویی با رایحه موز

محدوده توزیع :
شهر سنندج

18,330 تومان
15,581 تومان15%-

مایع دستشویی بس
مایع دستشویی 3/5 کیلویی با رایحه (هربال)

محدوده توزیع :
شهر سنندج

18,330 تومان
15,581 تومان15%-