محصولات ایروکس

استحمام ایروکس
شامپو 200 گرمی سبوس گندم

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,950 تومان
5,058 تومان15%-

استحمام ایروکس
شامپو 200 گرمی سبوس برنج

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,700 تومان
5,695 تومان15%-

استحمام ایروکس
شامپو 200 گرمی سیر

محدوده توزیع :
شهر سنندج

8,770 تومان
7,455 تومان15%-

استحمام ایروکس
شامپو 200 گرمی پروتیین جوانه گندم

محدوده توزیع :
شهر سنندج

8,110 تومان
6,894 تومان15%-

استحمام ایروکس
شامپو 200 گرمی ضد شوره

محدوده توزیع :
شهر سنندج

12,160 تومان
10,336 تومان15%-

استحمام ایروکس
شامپو 200 گرمی گزنه

محدوده توزیع :
شهر سنندج

8,610 تومان
7,319 تومان15%-

استحمام ایروکس
شامپو 200 گرمی پرو ویتا اف

محدوده توزیع :
شهر سنندج

9,930 تومان
8,441 تومان15%-

استحمام ایروکس
شامپو 200 گرمی نرم کننده مو

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,700 تومان
5,695 تومان15%-

استحمام ایروکس
شامپو بدن 200 گرمی ضدقارچ

محدوده توزیع :
شهر سنندج

13,950 تومان
11,858 تومان15%-

استحمام ایروکس
شامپو بدن 200 گرمی کرم دار

محدوده توزیع :
شهر سنندج

9,600 تومان
8,160 تومان15%-

استحمام ایروکس
شامپو 200 گرمی بچه

محدوده توزیع :
شهر سنندج

9,190 تومان
7,812 تومان15%-

استحمام ایروکس
شامپو بدن اطفال 200 گرمی کرم دار

محدوده توزیع :
شهر سنندج

9,700 تومان
8,245 تومان15%-

استحمام ایروکس
شامپو 200 گرمی ضد شوره اطفال

محدوده توزیع :
شهر سنندج

11,230 تومان
9,546 تومان15%-