ارتباط با ما

آدرس دفتر فروشگاه اینترنتی باستینک: سنندج : ابتدای خیابان حسن آباد روبروی بانک صادرات جنب بانک ملی ایران 
تلفکس: 08733225239 - 09183792441