ارتباط با ما

​​آدرس دفتر فروشگاه اینترنتی باستینک: سنندج : ابتدای خیابان حسن آباد روبروی بانک صادرات جنب بانک ملی ایران 

تلفکس: 08733225239 - 09183792441