روشهای ارسال سفارش

حین ثبت سفارش و در قسمت انتخاب راه ارسال، راه هایی پیش روی شما گذاشته شده که انتخاب هر کدام از آنها، طبق شرایط و انتخاب شما خواهد بود.


1. ارسال با پیک – فقط در سنندج:
خریداران ساکن سنندج از این طریق می توانند سفارشات خود را دریافت کنند.